PATENT-TESCİL HİZMETLERİ

Marka Tescil

 

Marka ; Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka haklarının 10 (on) yıl boyunca başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine de marka tescil denir.

Marka tescil belgesi hizmetleri:

 • Ulusal ve Uluslararası Marka Tescil Başvuru
 • Ulusal ve Uluslararası Marka Araştırma
 • Marka Tescil Sürecinin Takibi
 • Marka izleme ve Yenileme İşlemleri
 • Tescil Sonrası Lisans ve Devir İşlemleri, Adres, Unvan ve Nevi Değişikliği
 • Tanınmış Marka Başvurusu
 • Taklit Marka ve Benzer Markalara Karşı Hukuki Sürecin Başlatılması ve Takibi
 • Marka Bültenlerini İnceleyerek Benzer Başvuruların Tespiti
 • İzleme ile Tespit Edilen Benzer Başvuruların Bildirimi
 • Rakip Firma Başvuru İzleme
 • Ulusal ve Uluslararası Marka İzleme
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA Yapılan Başvuruların İtiraz İşlemleri
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA İtiraz ve Karşı Görüş İşlemleri
 • Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Müvekkillerin İtiraz İşlem Süreçlerinin Takibi

 

Patent Tescil

Dünyada ve Türkiye’de yeni olan, var olan bir teknik probleme çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun sağladığı haklara denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent tescil belgesi denir.
 • Patent yenilik araştırması ve teknoloji haritalandırması
 • Ulusal / Uluslararası patent ve faydalı model başvuru, süreç takipleri ve danışmanlık 
 • Ulusal/Uluslararası patent bültenlerinin izlenmesi ve benzer başvuruların tespiti
 • Rakip firma başvuru izleme
 • İzleme ile tespit edilen benzer başvuruların bildirimi
 • Yayınlanan patent/faydalı model itirazlarının yapılması
 • İtirazlara teknik görüş hazırlanması
 • TÜBİTAK patent destek işlemlerinin yapılması
 • Sektörel firma analizleri
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA yapılan başvuruların itiraz işlemleri 
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA itiraz ve karşı görüş işlemleri
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki müvekkillerin itiraz işlem süreçlerinin takibi

Tasarım Tescil

 

Bir ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünüme tasarım denir.

 • Ulusal ve Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu
 • Endüstriyel Tasarım Tescil Sürecinin Takibi 
 • Endüstriyel Tasarım Yenilik Araştırması
 • Endüstriyel Tasarım Bültenlerini İnceleyerek Benzer Başvuruların Tespiti
 • İzleme ile Tespit Edilen Benzer Başvuruların Bildirimi
 • Rakip Firma Başvuru İzleme
 • Endüstriyel Tasarım ve Benzer Tasarımlara Karşı İşlemlerin Yapılması
 • Tescil Sonrası Lisans ve Devir İşlemleri, Adres, Unvan ve Nevi Değişikliği
 • Endüstriyel Tasarım Yenileme İşlemleri
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA Yapılan Başvuruların İtiraz İşlemleri 
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA İtiraz ve Karşı Görüş İşlemleri
 • Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Müvekkillerin İtiraz İşlem Süreçlerinin Takibi

Yurtdışı İşlemler

 
 • Uluslar arası marka patent faydalı model endüstriyel tasarım başvurusu
 • Dünya genelinde marka patent faydalı model endüstriyel tasarım araştırması
 • Uluslar arası tescil aşamalarının takibi
 • Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım izleme ve yenilemesi
 • Tescil sonrası adres, unvan ve nevi değişikliği işlemleri
 • Tescil sonrası lisans ve devir işlemleri
 • Taklit ve benzer marka, ürün ve modellere karşı hukuki sürecin başlatılması ve takibi
 • Rakip firma başvuru takibi
 • Uluslar arası yapılan başvurulara itiraz ve karşı görüş işlemleri

”Rekabet üstünlüğü kazandıran entelektüel sermayenize ve değerlerinize sahip çıkma konusunda destek olmaya hazırız.”


Teklif Al